Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GZGKiM)

 
 
 
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup, w skrócie GZGKiM, działający w obecnej formie, został utworzony przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki w 1997 r.
Uchwała Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 października 2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/ s w Kup" w jednostkę budżetową gminy

KIEROWNICTWO
Dyrektor - Grzegorz Pluskwik
Główny księgowy - BEATA SOWADA

SIEDZIBA
ul. Rynek 4, 46-082 Kup
tel. 77 4695556, fax 77 4696645

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup jest gminną jednostka organizacyjną, działającą w formie
zakładu budżetowego gminy.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zakład budzetowy :
a) odpłatnie wykonuje powierzone zadania
b) pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Zakład może otrzymywać dotację przedmiotowa jak również podmiotową i celową na dofinansowanie inwestycji.Łączne dotacje dla zakładu nie mogą przekroczyć 50%jego wydatków (warunek ten nie dotyczy dotacji inwestycyjnych).
Nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego zakład wpłaca do budżetu gminy.
Dotacje dla GZGKiM są ustalane corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

ZADANIA
 • zarządzanie powierzonym mieniem gminy, w tym budynkami i lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz innymi budynkami komunalnymi,
 • wywóz komunalnych odpadów stałych i płynnych, w tym selektywna zbiórka odpadów,
 • zarządzanie gminnym wysypiskiem odpadów,
 • tworzenie i utrzymywanie zieleńców gminnych
 • utrzymanie czystości na terenach będących własnością gminy
 • świadczenie innych usług w ramach działalności statutowej (Statut gminy jest załącznikiem do Uchwały o utworzeniu ZGKiM )
  TIFUchwała Nr XIX-140-97 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.tif
 • inne zadania wykonywane na zlecenie gminy
WYSYPISKO ODPADÓW
GZGKiM zarządza gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych w Chróścicach (ul. Polna), tel. 4200795
Wysypisko odpadów jest czynne:
-od poniedziałku do piątku : od godz 7.oo do godz.15.oo
-w I i III sobotę miesiąca : od godz. 7.oo do godz.13.oo
 
Za informację odpowiada Kornelia Lauer -Konecka

 • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 09:55
 • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 20-06-2012 12:54
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
 • Data wytworzenia: 29-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 23377
 • Link do strony: http://static.swierkle.pl/105/8842/gminny_zaklad_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_gzgkim.html